Met Innovathuis krijgt de energietransitie een enorme zet vooruit

Met het Innovathuis timmert de Flakkeese start-up Hylife Innovations nadrukkelijk aan de weg. Een eerste versie van het huis dat de benodigde energie zelf opwekt, opslaat en op een later moment weer omzet in elektriciteit, staat in Stad aan ‘t Haringvliet, in de nieuwe wijk Havenstadt. De initiatiefnemers geloven in een glorieuze toekomst van dit type woning, dat uitermate duurzaam en comfortabel is én binnen niet al te lange tijd bereikbaar voor het grote publiek. Adviesgroep De Vogel heeft zich als kennispartner aan Hylife Innovations verbonden.

innovathuis1
Nieuws
Datum: 11-09-2019

Bij het Innovathuis, dat volgens initiatiefnemers Jean-Paul Scheurleer en Marijke de Wit uniek is, draait het om waterstof. Groene waterstof, beter gezegd. Wie groene waterstof gebruikt, stoot geen CO2 uit. Helemaal niets, in tegenstelling tot grijze en blauwe waterstof. Grijze waterstof, gemaakt uit aardgas, brengt wel CO2-uitstoot met zich mee. Bij de blauwe variant verdwijnt de CO2 onder de grond. Hoe werkt het? Op het dak van het Innovathuis liggen dertig zonnepanelen. De opgewekte energie verandert via elektrolyse in waterstof. Die komt in een opslag, zodat gebruik over een langere periode mogelijk is. Een brandstofcel zet de waterstof om in elektriciteit en warmte op het moment dat daar behoefte aan is. Via een app kun je op je telefoon zien hoe hoog de energieproductie is en hoeveel energie er is opgeslagen. Hiermee wordt seizoensoverbrugging van zelfopgewekte energie gerealiseerd. Het huis is full electric, dus zonder aansluiting op het aardgasnet, maar door de innovatieve manier van energiewinningen opslag is er ook geen elektriciteitsaansluiting nodig. Het Innovathuis is super energiezuinig. Het is extra geïsoleerd en in de ramen zit driedubbel glas met een extra hoge isolatiewaarde.

Stappen vooruit

Jean-Paul Scheurleer en Marijke de Wit hebben een enorme drive om het concept van het Innovathuis tot een succes te maken. “Wij geloven er echt in, vanuit een persoonlijke ambitie om concreet iets bij te dragen aan verduurzaming. Waterstof heeft de toekomst, we kunnen er niet omheen.” “Veel bedrijven zijn bezig met onderdelen, niet met het geheel. Wij brengen bestaande elementen samen en met die combinatie zetten we stappen vooruit. Nu door dit systeem toe te passen op woningniveau en op korte termijn grootschalig, op wijkniveau.” “Dit is de ontwikkeling van een totaalconcept om lokaal zelf energie op te wekken in combinatie met de toepassing in een eengezinswoning”, vertellen Scheurleer en De Wit. “We brengen vraag naar en aanbod van energie samen. Daarmee hebben we een sterk concept voor ontwikkelaars van wijken. Over een paar jaar is het op grote schaal beschikbaar en zijn we in staat de energietransitie een versnellende zet te geven. We maken toekomst, we schrijven geschiedenis.”

Snelle realisering

Voor lokale overheden is duurzame gebiedsontwikkeling belangrijk. Het is de verwachting dat ook zij het Innovathuis- concept met enthousiasme zullen omarmen. Een mooi voorbeeld hiervan is de vooruitstrevende samenwerking en betrokkenheid van de gemeente Goeree-Overflakkee en Provincie Zuid-Holland om het Innovathuis mede te realiseren. “We gaan toe naar nieuwe wijken zonder gas- en elektriciteitsleidingen. Het is wenselijk om met duurzame woningen de CO2-uitstoot terug te dringen”, zegt Jean-Paul Scheurleer. Het Innovathuis in Stad aan ‘t Haringvliet is op 11 september 2019 officieel geopend. De komende twee jaar gebruikt Hylife Innovations om alles te testen, te monitoren en verder te ontwikkelen. Om dat zo realistisch mogelijk te doen, gebeurt dat ook gedeeltelijk in bewoonde staat. Maar Hylife Innovations gebruikt de woning ook als ‘inspiratielocatie’ voor iedereen – zoals bouwers, bestuurders en andere relaties – die dat unieke huis weleens wil bekijken, om er ongetwijfeld veel inspiratie op te doen. Wat de initiatiefnemers ook benadrukken is dat het Innovathuis is ontwikkeld met diverse partners uit de bouwketen.

Volkomen nieuw

Adviesgroep De Vogel is kennispartner van Hylife Innovations. “We hebben nog niet zo lang geleden de samenwerkingsovereenkomst ondertekend”, zegt Pim Driesse, teamleider zakelijke verzekeringen. “Waarom het voor ons interessant is om bij deze startup aan te haken? Omdat het duurzaam en toekomstgericht is. En omdat het een lokaal initiatief is. Dat past bij Adviesgroep De Vogel. Het is een initiatief van het eiland dat volkomen nieuw is.” “Het is ook iets nieuws voor verzekeraars. Als verzekeraars iets moeten verzekeren maken ze vaak een risico-inschatting op basis van het verleden. Dat is bij nieuwe initiatieven als Innovathuis heel lastig. Wij zien het als onze rol om verzekeraars te mobiliseren en te stimuleren om een reële risico-inschatting te maken, zodat ook groene innovatieve investeringen goed te verzekeren zijn. Als Hylife Innovations Innovathuis straks breder gaat uitrollen, is er massa. Maar we willen het nu, in het beginstadium, al voor elkaar krijgen. Aan de voorkant meedenken, dus.”

Driesse: “De ontwikkelingen gaan heel hard. Daarbij is groene waterstof een mooie oplossing. We stappen erin en gaan richting de verzekeraars aan de slag. We steken er effort in omdat we erin geloven.”