WOZ-beschikking goed controleren

Heeft u de nieuwe WOZ-beschikking al ontvangen en is deze flink gestegen? Dan kan het lonen om te controleren of uw gemeente haar werk wel goed heeft gedaan. Naast de een verhoging van de onroerendezaakbelasting heeft uw WOZ-waarde ook invloed op andere lasten zoals de waterschapsheffing!

Contract tekenen voor bouw van huis
Nieuws
Datum: 28-01-2019

Voor het bepalen van de WOZ-waarde vergelijkt de gemeente uw woning met andere huizen bij u in de buurt. De waarde wordt meestal bepaald op basis van de verkoopprijs van vergelijkbare huizen die onlangs van eigenaar zijn gewisseld. De waardebepaling loopt altijd een jaar “achter”. De beschikking die u uiterlijk eind februari 2019 ontvangt, betreft de geschatte marktwaarde van uw woning op 1 januari 2018. Als de gemeente haar werk goed heeft gedaan, heeft bezwaar aantekenen meestal geen zin. Maar klopt de vergelijking niet, dan is het verstandig om een bezwaarschrift in te dienen.

WOZ-waardes zijn openbaar

U kunt de WOZ-waardes van de woningen in de buurt raadplegen. Deze informatie is sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt hiervoor naar de site https://www.wozwaardeloket.nl gaan. Via deze site kunt u dus zien hoe de WOZ-waarde van uw woning zich verhoudt tot woningen in uw omgeving die naar uw oordeel min of meer gelijkwaardig zijn aan uw woning.

Binnen zes weken nadat u de beschikking van de gemeente heeft ontvangen, kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van de woning. In dit bezwaar dient u te motiveren waarom u van mening bent dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld. Zie onderaan dit bericht een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om bezwaar te maken.

Zelf laten taxeren

Hoe groter de verschillen tussen uw woning en de huizen waarmee deze is vergeleken, hoe groter de kans dat uw bezwaar ontvankelijk wordt verklaard. Natuurlijk kunt u ook zelf een taxatierapport laten opstellen of, indien u uw woning onlangs hebt gekocht, gebruik maken van een recent taxatierapport.

Vergelijkbare woningen

U kunt uw bezwaar ook onderbouwen met de verkoopprijs van een vergelijkbare woning die onlangs is verkocht. Als deze aanzienlijk lager is dan de waarde die de gemeente aan uw huis toekent, is de kans groot dat uw bezwaar ontvankelijk is.

Ook voor uw hypotheek belangrijk!

Indien u een hypotheek wilt afsluiten kijkt de bank bij het bepalen van het maximale bedrag dat u kunt lenen onder meer ook naar de WOZ-waarde van de woning waarvoor u de hypotheek aanvraagt.

Ook voor een hypotheek die u in het verleden heeft afgesloten, kan de WOZ-beschikking die u binnenkort ontvangt van belang zijn. Dit is onder meer het geval indien de hoogte van de rente die u over de geldlening betaalt mede afhangt van de actuele WOZ-waarde in verhouding tot het nog af te lossen bedrag van de hypotheeklening. Er zijn namelijk nog steeds veel hypotheken waarbij u recht heeft op een (iets) lagere hypotheekrente indien het bedrag dat nog afgelost moet worden bijvoorbeeld minder bedraagt dan 60 % van de waarde van de woning. Ook in de situatie dat u in het afgelopen jaar niets op de lening heeft afgelost, kan door de stijging van de waarde van de woning opeens zo’n grens worden bereikt. Bepaalde banken passen de hypotheekrente automatisch aan. Bij andere banken moet u daar uitdrukkelijk om verzoeken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over dit bericht? Neem dan gerust contact met ons op.

Stel ons gerust uw vraag

0187 - 497 111
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.