Subsidies en regelingen voor verduurzaming van bedrijven

De overheid helpt ondernemers de komende jaren hun pand, product en vervoer te verduurzamen. In dit overzicht staan de subsidieregelingen en belastingvoordelen die u kunt gebruiken bij de verduurzaming van uw bedrijf.

Nieuws
Datum: 18-01-2023

Subsidies voor verduurzaming

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
De Investeringssubsidie Duurzame Energie is een subsidie voor het duurzaam verwarmen van je (bedrijfs)pand met een warmtepomp of zonneboiler. De regeling geldt ook voor het kleinschalig opwekken van energie met behulp van zonnepanelen en windmolens.

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)
De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie kunt u gebruiken voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook als u investeert in het produceren van hernieuwbare elektriciteit, warmte, gas of een combinatie van beide kunt een beroep doen op de regeling. Let wel op de openingstermijnen en het beschikbare budget. De overheid vult voor 2022 deze subsidiepot verder aan.

Subsidieregeling verduurzaming mkb (SVM)
Gaat u verduurzamen maar weet u niet welke besparingen u het meest zullen opleveren? Schakel dan een energieadviseur in. Die geeft een energieadvies op maat en ondersteunt u bij het uitvoeren van het advies. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) vergoedt 80% van de kosten voor het advies en het ondersteuningstraject, met een maximum van 2.500 euro. U kunt deze subsidie waarschijnlijk vanaf 1 april 2023 aanvragen.

Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)
Ondernemers die een volledig emissieloze bedrijfsauto kopen of leasen en aan de voorwaarden voldoen, krijgen hier subsidie voor. Deze subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het budget van de regeling heeft elk jaar een maximum. Het totale jaarbudget voor de SEBA in 2023 is € 33 miljoen.

Regeling groenprojecten
Als u groen wilt beleggen of sparen, kunt u via de regeling groenprojecten belastingvoordeel krijgen. Ook kun je bij banken financiering tegen een lagere rente aanvragen om te kunnen investeren in een milieuvriendelijk project. Daarvoor heeft u een groenverklaring nodig.

Nationaal Groenfonds
Het nationaal Groenfonds financiert projecten die bijdragen aan de circulaire economie. Het gaat om rendabele projecten die streven naar gesloten kringlopen en minder afval en innovatieve projecten die bijdragen aan de biobased economy.

Belastingvoordelen voor verduurzaming

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de energie-investeringsaftrek kunt u investeringen in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie deels aftrekken van de fiscale winst. De aftrek geldt voor uw pand, product en vervoer. Een van de voorwaarden is dat uw investering voldoet aan de omschrijving op de Energielijst.

Korting op de bijtelling privégebruik auto
Voor elektrische auto’s, waterstofauto's en auto’s op zonnecellen geldt een korting op de bijtelling. Die korting wordt jaarlijks afgebouwd. In 2023 is de bijtelling 16%. Bij voertuigen op fossiele brandstoffen geldt een bijtellingspercentage van 22%.

Geen motorrijtuigenbelasting
Voor elektrische auto’s en waterstofauto's hoeft u tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen. De motorrijtuigenbelasting op voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen, zoals een diesel- of benzinebestelbus, hangt af van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Met de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen kunt u op milieuvriendelijke bedrijfsinvesteringen op een voor uw gunstig moment een afschrijving doen. U mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven zodat u minder belasting betaalt. Het bedrijfsmiddel dat u afschrijft, moet wel op de milieulijst staan.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
Met de Milieu-investeringsaftrek kunt u fiscaal voordelig milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aanschaffen. U kunt met deze regeling tot 45% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst.

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw
De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw kunt u tot 25% subsidie opleveren als u uw schip duurzaam wilt bouwen of verbouwen. De regeling is open en bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van 1.250.000 euro.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.