Overzicht van regelingen en noodmaatregelen

Economische Maatregelen coronavirus

In het bovenstaande filmpje worden de (nood)maatregelen eenvoudig uitgelegd.

Overzicht regelingen en faciliteiten in verband met de coronacrisis

Belastingmaatregelen
Belastingdienst
*Op verzoek: bijzonder uitstel van betaling opgelegde aanslagen
       - Inkomstenbelasting
       - Vennootschapsbelasting
       - Omzetbelasting
       - Loonheffingen
*Mogelijkheid tot verlaging voorlopige aanslagen
        - Inkomstenbelasting
        - Vennootschapsbelasting
*Verlaging invorderingsrente en belastingrente
*Termijn verlengd voor schriftelijk vastleggen arbeidscontracten (voor vaststelling hoogte WW-premie)
*Soepel omgaan met (her)beoordeling hoogte WW-premies in sectoren waar door coronavirus veel extra overwerk plaatsvindt

Meer informatie ga naar:
www.belastingdienst.nl
www.kvk.nl  

Toeristenbelasting
- Mogelijk stopzetten (voorlopige) lokale aanslagen
- Mogelijk (tijdelijk) intrekken opgelegde aanslagen
Informatie bij eigen gemeente

Waterschapsbelasting
- Op verzoek: uitstel van betaling
- Op verzoek: betalingsregeling
Informatie bij eigen waterschap

Maatregelen inzake voldoen aan financiële verplichtingen

Banken verlenen uitstel
- Bedrijven krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op leningen tot € 2,5 mln.
- Deelnemende banken: ABN Amro, ING, Rabobank, Volksbank, Triodos Bank

Pensioenfondsen
- Betalingsregelingen mogelijk voor afdrachten pensioenpremies
- Geen incassotrajecten of administratieve boetes
- Mogelijkheden tot maatwerk afhankelijk van werkgever en sector

Qredits helpt afnemers microkredieten
- 6 maanden uitstel van aflossing
- Rente verlaagd naar 2%
Zie www.qredits.nl

Verzekeraars
Verzekeraars zijn – op individuele basis- bereid te kijken hoe ze ondernemers kunnen helpen die door coronavirus in financiële problemen komen.
Wacht niet te lang! Neem contact op met een van onze medewerkers. Ze helpen u graag verder. 

Meer informatie: Voorwaarden uitstel betaling zakelijke verzekeringen.

Steunmaatregelen

Compensatieregeling getroffen ondernemers
- Vast bedrag van € 4.000
- Bedoeld voor bedrijven die hun activiteiten noodgedwongen moeten staken i.v.m. afstandeis
- Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
- Banken kunnen 50% staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen
- Garantieplafond is door overheid verhoogd
- Maximumbedrag per onderneming tijdelijk € 150 mln.
- Uitvoering door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
- Gebaseerd op bestaande regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
- Tijdelijke borgstelling nu ook voor financiering werkkapitaal
- Regeling nog niet ingegaan
- Aanvragen bij aangewezen financiers
- Informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Nu bekende voorwaarden:
- Garantie afgeven: géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen
- Minimaal 20% omzetverlies, te rekenen vanaf 1 maart 2020
- Aanvraag voor 3 maanden, mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden
- Hoogte tegemoetkoming afhankelijk van terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom (staffel)
- Voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming
- Naverrekening: definitieve vergoeding wordt bepaald aan de hand van daadwerkelijke omzetdaling, ook wordt rekening gehouden met eventuele daling loonsom
- Mogelijk accountantsverklaring bij aanvragen boven bepaalde omvang

Aanvragen nog niet mogelijk
Uitvoering door UWV

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
- Aanvulling inkomen tot aan sociaal minimum (ca. € 1.500 netto per maand)
- Lening voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157)
- Regeling nog niet van kracht
- Uitvoering door gemeenten

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
- Bestemd voor MKB (tot 250 fte / omzet < € 50 mln. / balanstotaal < € 43 mln.)
- Overheid staat voor groot deel van geleende bedrag garant, verlaging van deel waarvoor ondernemers zelf garant moeten staan
- Aanvragen bij geaccrediteerde financiers
Informatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl)

Wij hebben ernaar gestreefd deze informatie over de (mogelijke) gevolgen van het coronavirus zo goed mogelijk gecontroleerd te hebben op inhoud en actualiteit. Adviesgroep De Vogel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect het gevolg is van eventuele onjuistheden die in deze informatie staan of als er problemen ontstaan door het (onjuist) gebruik van deze informatie.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u gewoon iets kwijt? Wij staan voor u klaar. Onze vakspecialisten ondersteunen u waar zij kunnen en benutten alle mogelijkheden om u zo goed mogelijk te helpen.

 • Telefonisch

  0187-497111

 • Stuur ons een e-mail

  info@devogel.nl

 • WhatsApp

  06-46811305 (bedrijven)

 • Live chat

  Opent automatisch op onze website op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur. 

Of vul het contact- vraagformulier in. Dan nemen wij contact met u op en/of beantwoorden uw vraag per e- mail.

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.