Wetswijzigingen voor zzp'ers per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 heeft u te maken met nieuwe wetten en regels. Zo is de zelfstandigenaftrek fors lager en is de opbouw van de fiscale oudedagsreserve gestopt. Daarnaast maakt de regering het makkelijker voor ouders met jonge kinderen om te blijven werken. Daarom hangt in 2023 de hoogte van de toeslag voor kinderopvang niet meer af van het aantal gewerkte uren. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor zzp’ers.

Nieuws
Datum: 18-01-2023
 1. Afschermen bezoekadres Handelsregister (15 december 2022)
  Het is mogelijk om uw bezoekadres in het Handelsregister af te schermen als er sprake is van een (mogelijke) dreiging voor uzelf of een medebewoner. Vooruitlopend op de nieuwe wet- en regelgeving kunt u het bezoekadres van uw eenmanszaak laten afschermen. Bekijk hier wanneer afscherming mogelijk is.
   
 2. Korting mag niet misleidend zijn (1 januari 2023)

  Misleidende ‘van-voor’-prijzen zijn per 1 januari 2023 verboden. De nieuwe regels bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd. Deze regel kent drie uitzonderingen:

  - Progressief lager maken van de prijs (acties met een steeds stijgende korting)
  - Producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn (introductiekorting)
  - Producten die snel bederven (met een 'te gebruiken tot'-datum).

 3.  Zelfstandigenaftrek omlaag (1 januari 2023)
  Werkt u minimaal 1.225 uur per jaar in uw onderneming? Dan komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek 5.030 euro. Deze aftrek is met 1.280 euro naar beneden gegaan. U betaalt dus meer belasting. De regering bouwt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs verder af tot 900 euro in 2027. Met de rekentool Inkomstenbelasting ziet u wat de wijzigingen in uw situatie betekenen.

 4. Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren (1 januari 2023)
  Maakt u gebruik van kinderopvangtoeslag? Per 1 januari 2023 bepaalt het aantal maanden waarin de minst werkende ouder heeft gewerkt voortaan de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Tot 1 januari hing de toeslag voor de kinderopvang af van het aantal gewerkte uren.

 5. Opbouw fiscale oudedagsreserve is gestopt (1 januari 2023)
  Per 2023 kunt u de fiscale oudedagsreserve (FOR) niet meer opbouwen. Zo’n 300.000 ondernemers hebben tot 2023 een FOR op de balans staan. Deze eerder opgebouwde FOR-reserves blijven staan en mogen volgens de oude regels worden afgewikkeld. Door het gebruik van de FOR hoefde u over een deel van uw winst geen belasting te betalen. De FOR geeft u belastinguitstel. Met de gereserveerde bedragen kunt u bijvoorbeeld een lijfrente aankopen die uitkeert als u met pensioen gaat. Belastingheffing vindt dan plaats over de uitgekeerde lijfrentetermijnen. Stopt u met ondernemen en heeft u nog een FOR op de balans staan? Dan moet u belasting betalen over het FOR-bedrag. Er zijn alternatieven voor pensioenopbouw.

 6. Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (1 januari 2023)
  De ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ontmoedigt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Als dga heeft u tot eind 31 december 2023 om u voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 700.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen. Leent u meer? Dan betaalt u daar 26,9% inkomstenbelasting over (tarief in 2022).

 7. Opgave uitbetalingen aan derden is veranderd (1 januari 2023)
  Betaalt u personen die geen ondernemer zijn weleens voor werkzaamheden of diensten? Bijvoorbeeld voor kleine klusjes. U moet de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) op een nieuwe manier aanleveren bij de Belastingdienst.

 8. Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding (1 januari 2023)
  Per 2023 is de onbelaste kilometervergoeding 21 cent. Als ondernemer mag u dit bedrag van de winst aftrekken voor zakelijke ritten met uw privé auto, motor of fiets. Per 2024 stijgt de onbelaste kilometervergoeding verder naar 22 cent. Een auto van de zaak of privé? Wat is voor u interessant? Lees er meer over en reken uw voordeel uit.

 9. Aanpassing in gebruikelijkloonregeling (1 januari 2023)
  Heeft u een eigen bv en werkt u als directeur in deze bv? Dan bent u een directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het werk in uw eigen bv moet u uzelf een salaris betalen. Dit is een verplichting vanuit de loonbelasting en heet de gebruikelijkloonregeling. Hoe bepaalt u het gebruikelijk loon in 2023? Het is minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen:

  - Een vast bedrag van 51.000 euro.
  - Het loon van de meestverdienende gewone werknemer in uw bedrijf.
  - Het loon van het meest vergelijkbare dienstverband.

 10. Vennootschapsbelasting omhoog (1 januari 2023)
  Door twee veranderingen betaal  in 2023 meer vennootschapsbelasting.

  Schijfgrens vennootschapsbelasting omlaag
  Per 1 januari 2023 is de schijfgrens omlaag gegaan van 395.000 naar 200.000 euro. Al uw winst tot 200.000 valt in schijf 1. Is uw winst groter? Dan valt het gedeelte van de winst dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Het belastingtarief in schijf 2 ligt hoger dan in schijf 1. Door de verlaging van de schijfgrens valt uw winst sneller in schijf 2 en betaalt u meer belasting.

  Hoger tarief vennootschapsbelasting
  Het tarief voor vennootschapsbelasting in de eerste schijf is omhoog gegaan van 15 naar 19%. Dit betekent dat u in schijf 1 meer belasting betaalt, namelijk 19% over 200.000 euro. Is uw winst groter? Dan valt het gedeelte dat boven 200.000 euro uitkomt in schijf 2. Over dit gedeelte betaalt u  25,8% belasting. Dit tarief is hetzelfde als in 2022.

 11.  Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s (1 januari 2023)
  Keur uw dieselauto's en -busjes voor de APK? Dan moet u per 1 januari 2023 een roetfiltertest uitvoeren met een speciale deeltjesteller. Met een deeltjesteller controleert u of een roetfilter in een voertuig zit. Met deze test stelt u vast of het voertuig aan de nieuwe eisen voor de deeltjesaantallen voldoet.

 12. Oudedagverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld (1 januari 2023)
  Heeft u pensioen opgebouwd in uw bv met een oudedagsverplichting (ODV)? U kunt per 1 januari 2023 ook na vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd de ODV omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Bijvoorbeeld omdat u uw bv wilt opheffen. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht. Bereikte u na 1 april 2017 de AOW-leeftijd + vijf jaar? Dan mag u alsnog de opgebouwde ODV omzetten.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.