Zes populaire subsidies en regelingen voor ondernemers

De overheid biedt verschillende subsidies en regelingen aan om ondernemers financieel te helpen. Vooral innovatieve en duurzame investeringen kunnen rekenen op (belasting)voordeel. Benieuwd of u hier recht op heeft? Lees meer over zes populaire subsidies en regelingen die u (binnenkort) kunt aanvragen.

Nieuws
Datum: 14-03-2023
 1. TEK: Tegemoetkoming Engergiekosten
 2. WBSO: Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
 3. MIA en Vamil: Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
 4. ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing
 5. STAP-budget: Stimulering Arbeidsmarkt Positie
 6. BMKB: Borgstelling MKB-kredieten

1. Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) 
Ondernemingen die een groot deel van hun omzet aan energiekosten uitgeven, komen in aanmerking voor de TEK. Via deze tijdelijke regeling krijgt u 50% vergoed van het bedrag dat u boven de drempelprijs voor gas en energie betaalt. De drempelprijs is € 1,19 voor gas en € 0,35 voor energie.

De TEK kunt u naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 aanvragen. U dient met terugwerkende kracht een aanvraag in over de periode november 2022 tot en met december 2023.

Drie belangrijke voorwaarden voor de TEK

 • Uw energiekosten vormen minimaal 7% van uw omzet.
 • Uw bedrijf is een mkb-onderneming.
 • U krijgt maximaal 160.000 euro vergoed. Eventueel ontvangen tegemoetkomingen door het prijsplafond gaan van de TEK-subsidie af. Dit geldt ook voor de twee kortingen van 190 euro op de energierekening die u eventueel eind 2022 heeft gekregen.

Op de website van RVO kunt u de voorwaarden, rekenvoorbeelden en vereiste gegevens voor een aanvraag. Hier komt ook te staan wanneer aanvragen mogelijk is.

2. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
De WBSO stimuleert innovatie binnen bedrijven die aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) doen. Dit staat ook bekend als Research & Development. Denk dan bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een technisch nieuw product voor uw bedrijf.

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven die u maakt voor de S&O-werkzaamheden. U krijgt daarvoor een WBSO-beschikking. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de WBSO of hoeveel fiscaal voordeel u kunt ontvangen? De Regelhulp WBSO helpt u op weg.

3. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Naast de WBSO krijgt u ook belastingvoordeel met de MIA en de Vamil. Dit zijn twee regelingen die vaak gecombineerd worden voor milieuvriendelijke investeringen. Denk hierbij aan een elektrische bakfiets, een oplaadpunt voor een elektrische auto of gerecyclede bouwmaterialen.

Een gedeelte van de investering brengt u in mindering op uw fiscale winst. Met de Vamil bepaalt u zelf op welk moment dit gebeurt. Netto leveren de twee regelingen samen een voordeel op van maximaal 14% van het investeringsbedrag.

Drie belangrijke voorwaarden voor de MIA/Vamil

 • De investering staat op de Milieulijst en voldoet aan alle eisen van deze lijst. De Milieulijst wordt elk jaar aangepast.
 • Het gaat om een nieuw product dat minimaal 2.500 euro kost.
 • U doet de aanvraag binnen drie maanden na de investering.

Op de website van RVO kunt alle voorwaarden vinden en dient u een aanvraag in. Na de aanvraag kunt u de aftrekposten meteen toepassen in uw belastingaangifte.

Een aftrekpost die u met de MIA/VAMIL mag combineren, is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze regeling geldt voor algemene bedrijfsmiddelen zoals laptops en gereedschap met een minimaal investeringsbedrag van 450 euro per stuk. Uw totale investering moet in 2023 minimaal 2.600 euro zijn.

Bent u van plan om een uitstootvrije bedrijfsauto te kopen? Vóórdat u deze aankoopt, komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Tot drie maanden na de aankoop meld u uzelf aan voor de MIA.

4. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
U kunt op allerlei manieren binnen uw bedrijf energie besparen en werken aan verduurzaming. Plaatst u een warmtepomp of zonneboiler? Met de ISDE krijgt u een deel van het investeringsbedrag terug. Tot eind 2023 is deze subsidie ook beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

De hoogte van de subsidie hangt af van het soort apparaat en van de energieprestaties. Voor een warmtepomp is de subsidie bijvoorbeeld minimaal 500 euro.

Drie belangrijke voorwaarden voor de ISDE

 • U vraagt de subsidie aan voordat je het apparaat koopt.
 • U neemt het apparaat in gebruik binnen één jaar na de beslissing over de subsidieaanvraag.
 • U heeft niet eerder gebruikgemaakt van de ISDE. Voor het apparaat heb je ook geen andere subsidie of regeling gebruikt, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Op de website van RVO kunt u alle voorwaarden voor de ISDE vinden en dient u een aanvraag in. U krijgt meestal binnen acht weken antwoord.

5. STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)

In 2022 heeft de regering het STAP-budget ingevoerd om scholing en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. U krijgt hiermee maximaal 1.000 euro terug voor een opleiding. De subsidie vraagt u als ondernemer voor uzelf aan. Heeft u werknemers? Wijs ze dan op het bestaan van deze regeling en nodig ze uit om een aanvraag in te dienen.

Drie belangrijke voorwaarden voor het STAP-budget

 • Dien minimaal vier weken voordat de opleiding start een aanvraag in.
 • De opleiding waarvoor het STAP-budget geldt moet staan in het STAP-scholingsregister.
 • U heeft in een jaar niet eerder het STAP-budget gebruikt.

Een aanvraag dient u persoonlijk in via het STAP-portaal van het UWV. Dit kunt u niet doen voor uw werknemers. Elke twee maanden begint een nieuwe aanvraagperiode.

6. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Wilt u geld lenen, maar heeft u te weinig onderpand om de lening rond te krijgen? Via de BMKB staat de overheid garant voor maximaal driekwart van uw lening. Hierdoor heeft de geldverstrekker meer zekerheid en kunt u meer lenen.

Drie belangrijke voorwaarden de BMKB

 • U heeft een onderneming met maximaal 250 werknemers.
 • Uw onderneming is niet actief in de volgende sectoren: vastgoedexploitatie, verzekeringen en financiering, land- en tuinbouw, visserij.
 • U moet een eenmalige provisie betalen over het verleende BMKB-krediet. Deze bedraagt minimaal 3,9% en maximaal 8,35%.

Op de website van RVO vind je alle voorwaarden. Een bank of een andere geldverstrekker die deelneemt aan de regeling vraagt het voor je aan.

Vraag je een lening aan als starter of is de lening bedoeld voor innovatie of verduurzaming? Dan zijn er extra gunstige voorwaarden.

Meer subsidies voor ondernemers
Er bestaan meer zakelijke subsidies en fiscale regelingen voor ondernemers. Op Ondernemersplein kunt u een totaaloverzicht vinden. Via de filters ontdekt u gemakkelijk óf u voor een subsidie in aanmerking komt en wanneer de subsidie geldig is.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.