• Graafmachine

    Werkmaterieelverzekering

    Bij werkmaterieel kunt u denken aan graafmachines, laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen, mobiele kranen, hoogwerkers en aannemersmateriaal.

    Vraag offerte aan

Werkmaterieelverzekering

Deze verzekering dekt schade aan of met landmaterieel veroorzaakt. Veel verzekeraars maken gebruik van de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmaterieel 1991. Deze kent een rubriekenindeling: de rubriek aansprakelijkheid standaard (voldoet niet aan de eisen van de WAM en dekt geen letselschade), de rubriek aansprakelijkheid uitgebreid (voldoet aan de WAM-eisen), de rubriek casco standaard (dekking tegen van buitenkomende onheilen, exclusief eigen gebrek), de rubriek casco uitgebreid (inclusief eigen gebrekschade) en de rubriek schade aan andere zaken van verzekerde (subsidiaire dekking).

Verdere specificatie

Deze verzekering noemt men ook wel landmaterieelverzekering. Bij werkmaterieel kunt u denken aan graafmachines, laadschoppen, vorkheftrucks, laad- en loskranen, mobiele kranen, hoogwerkers en aannemersmateriaal. Uitgesloten is schade veroorzaakt door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals overstroming, oorlog en atoomkernreacties en schade ontstaan terwijl het verzekerd object voor andere doeleinden werd gebruikt overeengekomen.
Uitgesloten onder de aansprakelijkheidsdekking is aansprakelijkheid voor schade aan de last/lading. Onder de cascodekking is uitgesloten schade door slijtage, onvoldoende onderhoud of zorg van verzekerde, grove schuld en schade uitsluitend aan de luchtbanden.

Doelgroep

Eigenaren van werkmaterieel (waaronder grondverzetbedrijven, wegenbouwers en aannemers).

Premie

De premie is een promillage van de huidige nieuwprijs van het object (zowel voor aansprakelijkheid als voor casco). Het promillage is afhankelijk van het soort object en het gebruik. Voor de cascodekking van objecten met een hoge nieuwprijs geldt veelal een eigen risico, evenals voor het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan ondergrondse kabels en leidingen.

Bijzonderheden

Niet iedere verzekeraar wil het heirisico meeverzekeren en als dit al gebeurt, zijn het eigen risico en de premie behoorlijk hoog.
Ook het diefstalrisico van klein aannemersmateriaal (waar onder minigravers) kan niet zonder meer verzekerd worden. In dergelijke gevallen wordt meestal verlangd dat een aantal preventieve maatregelen wordt genomen.

Vragen over uw werkmaterieelverzekering? Mail of bel ons gerust: 0187 - 497 111.

Alle producten binnen de categorie Agrarisch en materieel