• Fabriek met veel uitstoot

    Milieuschadeverzekering

    Uw bedrijf uitstekend verzekerd tegen milieuschade na een brand of camaliteit. Scherpe premie en deskundige begeleiding bij schade.

    Vraag offerte aan

Milieuschadeverzekering dekt hoge kosten sanering en gevolgschade

De milieuschadeverzekering (MSV) dekt schade aan bodem en water als gevolg van bepaalde milieurisico's. Het is een rubriekenpolis die diverse dekkingen op bestaande brand-, milieu-, CAR- en aansprakelijkheidspolissen vervangt. Met de MSV wordt de versnipperde dekking voor milieuschade onder één polis geschaard.

Verdere specificatie

De MSV dekt de saneringskosten van een verontreiniging van bodem of (grond)water, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van een ontsnapping van milieubelastende stoffen. Deze ontsnapping moet zijn veroorzaakt door een gedekt gevaar, dat zich heeft verwezenlijkt tijdens de looptijd van de verzekering, op de verzekerde locatie of als gevolg van uitvoering van werkzaamheden op de werk- of bouwlocatie. Rubriek 1 kent een basisdekking, met brand, blikseminslag en ontploffing als verzekerde gevaren. Wordt ook rubriek 2 verzekerd, dan geldt een uitgebreide gevarendekking. Ook storm, vorst, aanrijding, overspanning/inductie en dergelijke vallen dan onder de dekking. Rubriek 3 breidt de dekking uit naar in beginsel alle mogelijke gevaren die - van buitenaf - milieuschade kunnen veroorzaken. De MSV kent twee groepen polissen. De eerste groep neemt de eigen bedrijfslocatie als uitgangspunt. De tweede groep polissen is speciaal toegesneden op bedrijven die hun werkzaamheden niet primair op de eigen locatie, maar bij derden uitoefenen (bijvoorbeeld loodgieters en aannemers).

Doelgroep

Bedrijven die op de eigen locatie of bij derden met milieugevaarlijke of - belastende stoffen werken.

Premie

Een ruwe indicatie is dat bij doorsneerisico's de premie van de basisrubriek tussen de ë 70 en de ë 370 ligt. Voor de uitgebreide dekking geldt een factor 1,5. Rubriek 3 is een maatwerkproduct, met een individueel te berekenen premie.

Bijzonderheden

Naast saneringskosten zijn verzekerd expertisekosten, kosten om (verdere) schade te voorkomen of te beperken, en (preventieve) opruimingskosten.

Vragen over uw milieuschadeverzekering? Mail of bel ons gerust: 0187 - 497 111.

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze vergelijkingskaarten.