• Garage met 2 autos op de hefbrug

    Garageverzekering

    Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar/exploitant van het garagebedrijf.

    Vraag offerte aan

Garageverzekering

De garageverzekering is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een op het garagebedrijf toegespitste motorrijtuigverzekering. De garageverzekering dekt schade toegebracht mèt motorrijtuigen (van het bedrijf of van klanten), schade áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig. Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

Verdere specificatie

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken veroorzaakt door de eigenaar/exploitant van het garagebedrijf, diens ondergeschikten en meewerkende familieleden/huisgenoten, en de eventuele bestuurders, commissarissen, personeelsvereniging en dergelijke van de onderneming. Uitgesloten is schade door opzet van de verzekeringnemer, oorlog, natuur- en kernrampen.

Doelgroep

Eigenaren of exploitanten van garagebedrijven of motor- en bromfiets(reparatie)bedrijven. Ook eigenaren/exploitanten van aanverwante bedrijven (benzine- en servicestations, autohandelaren en carrosseriebedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven) kunnen een garagepolis afsluiten.

Premie

De premie is afhankelijk van het betaalde jaarloon in het kader van de socialeverzekeringswetten. Daarnaast spelen de grootte en reputatie van het bedrijf, de aanwezige vakdiploma's en het aantal en gebruik van de aanwezige motorrijtuigen een rol.
No-claimkortingen komen voor. Een eigen risico per gebeurtenis, bijvoorbeeld € 250,-- is gebruikelijk.
De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar wordt naverrekend.

Bijzonderheden

Schade aan een nieuw, verkocht, maar nog niet geleverd motorrijtuig kan worden meeverzekerd. Zo ook schade aan de eigen auto's van het bedrijf en de auto's die het bedrijf in consignatie heeft (voor de verkoop). Het brandrisico is uitgesloten. Beperkingen kunnen gelden ten aanzien van de leeftijd en waarde van de verzekerde motorrijtuigen. Soms bieden verzekeraars een (beperkte) cascodekking voor de motorrijtuigen van klanten.

Vragen over uw garageverzekering? Mail of bel ons gerust: 0187 - 497 111.