• Tractor op het land

    Landbouwmaterieel

    Deze verzekeringsvorm vertoont op veel punten gelijkenissen met de motorrijtuigenverzekering.

    Vraag offerte aan

Landbouwmaterieel

Deze verzekering geeft dekking tegen schade veroorzaakt aan of door landbouwmaterieel. De verzekering valt te splitsen in een aansprakelijkheidsdekking en een cascodekking. Deze verzekeringsvorm vertoont op veel punten gelijkenissen met de motorrijtuigenverzekering. De aansprakelijkheidsdekking voldoet aan de eisen die de WAM stelt. Onder de cascodekking zijn dezelfde gevaren gedekt als onder een autopolis (nagenoeg alle van buitenkomende onheilen). Een beperkte cascodekking, zoals brand of brand/diefstal is mogelijk.

Verdere specificatie

Over het algemeen onderscheidt men landbouwmaterieel dat wordt ingezet voor het eigen bedrijf en landbouwmaterieel dat wordt ingezet bij bedrijven van derden (loonwerk). Een van de redenen dat landbouwmaterieel op motorrijtuigencondities wordt verzekerd en niet op werkmaterieelcondities, ligt in het feit dat dergelijk materieel regelmatig op de openbare weg komt en dus WAM-plichtig is; terwijl bij werkmaterieel veel meer het werkrisico speelt en juist het rijrisico van ondergeschikt belang is.
Uitgesloten blijft schade door catastrofe-achtige gebeurtenissen, zoals oorlogsituaties.

Doelgroep

Agrarische bedrijven (eigen bedrijf en loonwerkers).

Premie

De cascopremie is afhankelijk van de huidige nieuwwaarde van het object of van de dagwaarde (bij branddekking of brand/diefstaldekking). Het premiepromillage ligt voor het eigen bedrijf lager dan voor loonbedrijven. De aansprakelijkheidspremie is meestal een vast bedrag, afhankelijk van de hoogte van de huidige nieuwprijs. Hierbij valt te denken aan een premie van enkele honderden euro's per jaar. Voor de volledige cascodekking ligt de premie tussen de 1% en 2% van de huidige nieuwprijs.

Bijzonderheden

Een enkele keer wordt in de premiestelling nog onderscheid gemaakt tussen tractoren en werktuigen. Ook kan het voorkomen dat een cascodekking inclusief eigen gebrekschade tot de verzekeringsmogelijkheden behoort.

Vragen over uw landbouwmaterieel? Mail of bel ons gerust: 0187 - 497 111.

Alle producten binnen de categorie Agrarisch en materieel