• Euro geldbiljetten

    Premiesschockdempings- verzekering

    Geconfrontreerd met schommelingen in het premieverloop voor de WAO? Dan is een premiesschockdempingsverzekering misschien wat voor u.

    Vraag offerte aan

Premiesschockdempingsverzekering pemba

Door de invoering van de Pemba kunnen ondernemers geconfrontreerd worden met schommelingen in het premieverloop voor de WAO. Een (wat) hogere WAO-instroom in een jaar heeft directe gevolgen voor de verschuldigde premie. 

Om dit te voorkomen kan een onderneming een 'premiedempingsverzekering' (ook wel: premieschokdempingsverzekering) sluiten. Deze verzekering dekt de stijging van de gedifferentieerde WAO-premie als gevolg van de WAO-instroom. In de verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd dat als de premie door het ziekteverzuim een bepaalde grens te boven gaat, het meerdere voor rekening van de verzekeraar komt.

Verdere specificatie

Verzekeraars stellen meestal als voorwaarde voor deze verzekering dat de werkgever een contract heeft met een Arbo-dienst.

Doelgroep

Bedrijven, met name in het MKB-segment.

Premie

De premie is afhankelijk van de loonsom, de aard van de onderneming en de WAO-instroom geschiedenis.

Bijzonderheden

De premie kan jaarlijks worden aangepast tot aan een bepaald maximum, afhankelijk van het schadeverloop.

Vragen over uw premiesschockdempingsverzekering pemba? Mail of bel ons gerust: 0187 - 497 111.