• Rolstoel

    WGA-verzekering

    Een complete oplossing voor preventie, verzuim én re-integratie wanneer uw bedrijf kiest voor eigenrisicodragerschap WGA. 

    Vraag offerte aan

WGA eigen risicodrager maakt werkgeverskosten beheersbaar

Een werkgever kan zelf kiezen hoe hij wil omgaan met het risico van arbeidsongeschiktheid van werknemers. Hij kan dit risico publiek verzekeren bij UWV; UWV betaalt dan zo nodig de WGA-uitkering en is verantwoordelijk voor de re-integratie van de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers.

Hij kan ook 'Eigenrisicodrager' worden en eventueel een verzekering bij een private verzekeraar afsluiten. Grote werkgevers (minimaal 25 maal de gemiddelde loonsom) kunnen vanaf 2006 Eigenrisicodrager voor de WGA worden, evenals kleine werkgevers die al vóór 2005 Eigenrisicodrager WAO waren. De overige kleine werkgevers kunnen vanaf 2007 Eigenrisicodrager worden. De periode van Eigenrisicodragen is voor 2006 op 4 jaar gesteld. Vanaf 2007 is de periode van Eigenrisicodragen 10 jaar.

Premiebetaling Eigenrisicodrager

De werkgever betaalt naast een vaste premie een gedifferentieerde premie voor de WGA. Als hij 'Eigenrisicodrager' is, hoeft hij de gedifferentieerde premie niet te betalen. In 2006 is de financiering anders geregeld. De WGA-uitkeringen worden in dat jaar betaald uit de basispremie die voor alle werkgevers gelijk is.

Premies jaarlijks vastgesteld

UWV stelt elk jaar de gedifferentieerde premies voor publiek verzekerde werkgevers vast. Premies voor Eigenrisicodragers worden mogelijk (afhankelijk van de polis) ook jaarlijks door verzekeraars aangepast.

Vragen over uw WGA? Mail of bel ons gerust: 0187 - 497 111.