• Betalen aan kassa

    Winkelgeldverzekering

    Is er in uw bedrijf veel contant geld aanwezig? Dan is een winkelgeldverzekering zeker geen overbodige luxe.

    Vraag offerte aan

Winkelgeldverzekering

Is er in uw bedrijf veel contant geld aanwezig? Dan is een winkelgeldverzekering zeker geen overbodige luxe. Hiermee verzekert u zich tegen de gevolgen van verlies, beroving en diefstal van geld. 

Deze verzekering dekt het verlies van geld en geldswaardige papieren als gevolg van nauwkeurig omschreven risico's. Daartoe behoren: brand, gewelddadige beroving en afpersing tijdens vervoer of tijdens verblijf in het in de polis omschreven gebouw, diefstal na braak aan het gebouw of vanuit de woning van verzekeringnemer, bedrijfsleider of filiaalhouder (vaak onder de aanvullende voorwaarde dat de geldswaarden waren opgeborgen in een goed afgesloten kast). Ook gedekt is diefstal na braak aan de nachtkluis van een bank, het accepteren van vals geld en fraude door personeelsleden, die gemachtigd zijn geldhandelingen te verrichten.

Verdere specificatie

Deze verzekering stond vroeger vooral bekend onder de naam fraude- en berovingsverzekering. Uitgesloten van de dekking blijven catastrofe-achtige risico's als oorlog, atoomkernreacties en overstroming. Ook uitgesloten is schade die niet binnen het jaar na ontstaan is ontdekt en schade door een personeelslid, waarvan de verzekeringnemer wist dat deze eerder bij een vermogensdelict of poging daartoe betrokken is geweest.

Doelgroep

Eigenaren van bedrijven.

Premie

Afhankelijk van verzekerd bedrag en soort risico. Vooral voor horecabedrijven en andere bedrijven die ook buiten de normale winkeltijden open zijn (avondwinkels, videotheken) geldt een toeslag.

Bijzonderheden

In het algemeen worden preventie-eisen gesteld, die strenger zijn naarmate het risico hoger is. Daaronder vallen bijvoorbeeld aparte (braakwerende) waar de geldswaarden periodiek per dag moeten worden opgeborgen.

Vragen over uw winkelgeldverzekering? Mail of bel ons gerust: 0187 - 497 111.

Alle producten binnen de categorie Geldswaarden